Building the Future of Health

3 juni 09:00-09:50

De StraaD: De straat voor een beter stadsklimaat


Straten transformeren


Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw waren onze straten de ontmoetingsruimte van de stad. De openbare weg was het domein van auto, paard en wagen, fietser, wandelaar en handelaar. Bomen hadden de ruimte en groeiden tot in de hemel. Met de jaren is de openbare ruimte van verblijfsgebied tot versteende transportader verworden. De kansen voor ontmoetingen zijn beperkt en de ruimte voor groen is afgenomen. Daarnaast verandert ons klimaat. De temperatuurstijging is vooral merkbaar in de stad. Overdag warmen zij sterk op en 's nachts zijn zij minder in staat hun warmte af te geven en ontstaan er hitte-eilanden. Deze opwarming heeft negatieve effecten op het welbevinden, de gezondheid, het concentratievermogen en de arbeidsproductiviteit. Hoe kunnen we inspelen op dit veranderende stadsklimaat? Hoe kunnen we onze steden in de toekomst prettig en leefbaar houden en de inwoners gezond? Het antwoord ligt op STRAAD. Stijn en Floor laten zien hoe straten kunnen bijdragen aan een gezonde, leefbare en mooie stad.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: