Building the Future of Health

Heleen Wortelboer
TNO

TNO Session: Grip on Personal Health


Dr. Heleen Wortelboer studeerde Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en rondde haar promotie onderzoek en post-doctorale opleiding in Toxicologie af binnen UTOX, een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, TNO en het RIVM. Van 1992 – 1999 onderbrak zij haar wetenschappelijke carrière en werkte ze als jachtschipper, met ter afsluiting een driejarige trans-atlantische zeezeilreis met haar gezin. Sinds 2000 werkt ze bij TNO als Senior Onderzoeker aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve methoden voor voedings-, farma en chemische industrie. Haar onderzoek richt zich op preklinisch onderzoek via computer modellen zo goed mogelijk te vertalen naar de mens. Tegenwoordig bestudeert zij gezondheid vanuit een complex systeem visie waarbij complexity kennis ingezet wordt voor een betere grip op persoonlijke gezondheid.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: