Building the Future of Health

Jan Latten
Universiteit van Amsterdam

Aedes-ActiZ symposium: Flex in the City


Jan Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn belangstelling gaat onder andere uit naar trends in relatievorming, toenemende diversiteit in gezinsvormen, het stijgend aantal alleenstaanden en de vele maatschappelijke gevolgen daarvan. Hij is onder andere medeauteur van het boek 'Liefde à la Carte' en publiceert regelmatig als columnist over sociaal demografische onderwerpen. Vergrijzing en individualisering mogen volgens hem niet los worden gezien van veranderend gedrag van telkens nieuwe generaties.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: