Building the Future of Health

Marianne van der Harten
De Noorderbrug

ZIF sessie: Nieuwe initiatieven in de zorg deel 1


Marianne van der Harten is voorzitter Raad van Bestuur van De Noorderbrug vanaf 2009. Zij leidt de organisatie op basis van een heldere visie, nadruk op professionaliteit en zelforganisatie (parallel aan de ontwikkeling van eigen kracht van cliënten), innovatie en de principes van lean management. Zij heeft orthopedagogiek gestudeerd, gevolgd door onder andere een masterstudie op het gebied van verandermanagement.

"De Noorderbrug is specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (75%), doofheid en complexe problematiek (15%) of een chronische neurologische ziekte (10%). 400 cliënten (van 18-75 jaar) leven in een van onze wooncentra, 1250 mensen wonen in hun eigen omgeving. Wij ondersteunen mensen in het ontwikkelen van eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie door middel van specialistische programma’s en behandeling.
We worden gefinancierd door 92 gemeenten in 7 provincies en vier zorgkantoren. Onze omzet is ongeveer €47 miljoen. Bij De Noorderbrug werken circa 800 mensen (500 FTE) van wie 5 managers en 400 vrijwilligers. Wij werken samen met 420 andere organisaties.

Van 2014-2015 hebben we in Groningen een reeds lang leegstaand kantorencomplex getransformeerd in een bruisend ‘talenten en wooncentrum’ voor 100 cliënten, dat innovatief en uniek is in ons land. Cliënten, hun familie en medewerkers hebben in alle fasen en aspecten van de bouw meegedacht via werkgroepen en klankbordgroepen. Elke cliënt heeft zijn eigen appartement met domotica, interieur en omgeving zijn onder architectuur tot stand gekomen."

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: