Building the Future of Health

Gert-Jan Wisse
B + B

Pedestrian Paradise: Madrid & Vienna


Gert-Jan Wisse werkt als landschapsarchitect en projectleider bij Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur. Hij studeerde aan de Manchester Metropolitan University en is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Als Landschapsarchitect is hij geïnteresseerd in de interactie tussen mensen, met het landschap en de openbare ruimte als medium. In het werk van Bureau B+B neemt transformatie van de publieke ruimte een prominente plek in. Hierbij gaat het bureau op zoek naar de eigenschappen van de plek om zo te komen tot de kern van de identiteit. Zo ontstaat een verhaal dat keer op keer verteld kan worden.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: