Building the Future of Health

Ronald Rietveld
RAAAF

Future Hospitals Presentation


Ronald Rietveld is architect en mede-oprichter van RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances]. De studio opereert op het snijvlak van architectuur, kunst en filosofie. In 2013 werd hij uitgeroepen tot ‘Radicale Vernieuwer’ en 'Architect van het Jaar'. Met RAAAF heeft hij een internationale reputatie opgebouwd dankzij onconventionele denkbeelden, innovatief onderzoek en beeldende interventies voor maatschappelijk relevante onderwerpen.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: