Building the Future of Health

Rianne van Melik
Radboud Universiteit

Workshop ZonMw: Ouderen in woonservicegebieden: kansen voor de toekomst?


Rianne van Melik is universitair docent Stadsgeografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en heeft speciale interesse in stedelijke (her)ontwikkeling, openbare ruimte en gentrification. In het verleden was ze werkzaam als promovendus en docent aan de Universiteit Utrecht. Binnen haar onderzoek naar openbare ruimte richt ze zich zowel op de actoren verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van openbare ruimte (o.a. gemeenten, (landschaps)architecten, projectontwikkelaars) als op verschillende gebruikersgroepen, waaronder (hang)jongeren, allochtonen en ouderen.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: