Building the Future of Health

Hanneke Kruize
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM sessie: De invloed van de fysieke omgeving op gezondheid


Dr. ir. Hanneke Kruize is opgeleid als milieu epidemiologe bij de Universiteit van Wageningen. Ze is gepromoveerd bij de Universiteit Utrecht op het thema ‘environmental justice’. Sinds 1996 werkt ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Haar werk richt zich op het thema gezonde inrichting van de leefomgeving, de invloed van natuur op gezondheid, en sociaal-economische verschillen in (milieu)gezondheid. Verder houdt ze zich in (inter)nationale projecten bezig gezondheidsimpact analyses en evaluatie van omgevingsinterventies. Ze werkt graag in multidisciplinaire projecten aan het bij elkaar brengen van beleid, praktijk en onderzoek. De laatste jaren zoekt ze steeds meer samenwerking met ruimtelijk ontwerpers, onder andere via het Platform Gezond Ontwerp.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: