Building the Future of Health

Fred Woudenberg
GGD Amsterdam

RIVM sessie: De invloed van de fysieke omgeving op gezondheid


Fred Woudenberg is psycholoog. Na zijn promotie in 1989 ging hij werken bij de afdeling medische milieukunde van de GGD Rotterdam. Sinds september 2005 is hij hoofd leefomgeving van de GGD Amsterdam. Hij is daarnaast o.a. lid van de Gezondheidsraad, de commisie van de m.e.r. en het kennisplatform Elektromagnetische Velden. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift GELUID en redacteur van het tijdschrift LUCHT. Hij houdt zich bezig met nagenoeg alle onderwerpen op het gebied van milieu en gezondheid. Zijn specialismen zijn risicoperceptie en risicocommunicatie.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: