Building the Future of Health

Karina Kuperus
KPMG Plexus

KPMG workshop: wordt het ziekenhuis de V&D van de zorg?


Karina Kuperus is partner digital health bij KPMG. Het is mijn rol om zorgaanbieders, Health Tech bedrijven en overheden te adviseren bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van digitale zorgverlening. Strategie en innovatie zijn mijn specialisaties in het adviesvak. Ik ondersteun bij het uitwerken van future proof businessmodellen, samenwerkingen tussen zorginstellingen en startups, het ontwikkelen van vernieuwende zorgconcepten en het inrichten van innovatieprocessen. Daarnaast adviseer ik overheden over de randvoorwaarden die nodig zijn om innovatie te stimuleren met vernieuwende bekostigingsvormen zoals populatiebekostiging en uitkomstbekostiging. Altijd gedreven vanuit het creëren van maximale patiëntwaarde: hoe richten we de zorg zodanig in dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren?

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: