Building the Future of Health

Annet Ritsema
Specht Architecten

Zelforganisatie in de zorg


Annet Ritsema werkt in diverse multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aan opgaven zoals lang zelfstandig wonen en oud worden in krimpgebieden. Ze richt zich op oplossingen die samenhang scheppen tussen ruimtelijke kwaliteit, sociale structuur en praktische ingrepen. In Ulrum worden haar voorstellen momenteel geïmplementeerd bij het opplussen van 95 woningen. Een eigen initiatief is het praktische onderzoek Grijstinten in de Tussenmaat, naar nieuwe woonvormen voor ouderen. Annet is architect en mede-oprichter van Specht Architecten (voorheen Bureau Ritsema –architectuur & stedenbouw).

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: