Building the Future of Health

Cor Wagenaar
TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen

ENAH session: Lost in Translation Pt. 1


Prof. Dr. Cor Wagenaar werkt sinds 2001 aan de Technische Universiteit Delft, de laatste jaren als Universitair Hoofddocent, met als specialisaties de geschiedenis van de stedenbouw, en de architectuur van de gezondheidszorg. Sinds 2014 is Wagenaar bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversieit Groningen (RUG). Hij publiceerde tal van boeken en artikelen, waaronder Happy Cities and Public Happiness in Post-War Europe (2004), Hospital Architecture (2006), Healthcare Architecture in the Netherlands (2010), en Town Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolital Realities (2011). Hij woont en werkt in Rotterdam en Berlijn.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: