Building the Future of Health

Over het congres

Building the Future of Health is een grote internationale conferentie die in juni 2016 plaatsvindt in de stad Groningen. Het agendeert de bijdrage die onze gebouwde omgeving kan leveren aan een goed en gezond leven.

Kan de gebouwde omgeving ons helpen langer gezond te blijven? Kan het ons inspireren om meer te bewegen? Biedt het – samen met een gezonde levensstijl – een medicijn tegen welvaartsziekten als obesitas en diabetes? Hoe zorgen we voor schoon water en schone lucht? Welk effect heeft de verandering van het klimaat? Hoe zien onze ziekenhuizen er straks uit? En vooral: welke rol kan het ontwerp bij dit alles spelen? Deze vragen – en meer – staan centraal in de internationale conferentie Building the Future of Health.

Building the Future of Health markeert een fundamentele omslag in het denken over onze zorg en volksgezondheid. Als we met zijn allen ouder en gezonder (willen) worden, dan ligt de sleutel in een andere, bewustere levensstijl. Voedingspatronen, omgevingsfactoren, voldoende beweging en hun onderlinge wisselwerking spelen een grote rol. Gezondheid is daarbij niet langer alleen verbonden met gezondheidszorg. Investeren in het voorkomen van ziekte wordt belangrijker dan het voortdurend uitbreiden van het aanbod van medische voorzieningen. Preventie is het sleutelwoord en bovendien de enige remedie tegen de al stijgende zorgkosten.

Vanuit de overtuiging dat de beste oplossingen ontstaan door het verbinden van verschillende soorten kennis en kunde, is het congres sterk interdisciplinair van aard. Vier dagen lang biedt het een stimulerende en inspirerende omgeving waarin ontwerpers, architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten, GGD-artsen en medewerkers, medische wetenschappers, ruimtelijke wetenschappers, (regionale) bestuurders, beleidsmakers, sociologen, demografen, medici en vertegenwoordigers van diverse andere disciplines op het gebied van de volksgezondheid elkaar kunnen ontmoeten en kennis op kunnen doen.

Building the Future of Health wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor VolkerWessels. De conferentie is een initiatief van het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), de Stichting Thomassen à Thuessink | UMCG, TNO en de Thomassen à Thuessink leerstoel voor Ruimte en Gezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
 

Outline Building the Future of Health

Thematiek

Building the Future of Health is georganiseerd rond vier hoofdthema's. Deze tracks lopen als een rode draad door het diverse congresprogramma.

1: Healthy Cities and the Built Environment focust op de alledaagse woon- en werkomgeving van onze steden, wijken, dorpen en ons landschap. Het heeft aandacht voor de wijze waarop (de kwaliteit en inrichting van) de omgeving kan bijdragen aan onze gezondheid. Hoe maken we onze steden en dorpen gezond? En welke rol spelen natuur en landschap? Binnen deze track komen diverse onderwerpen aan de orde waaronder luchtkwaliteit en stadsklimaat, de wijze waarop de stedenbouwkundige inrichting gezonde levensstijlen kan bevorderen (of frustreren) en de lokale effecten van globale veranderingen in het klimaat, de (industriële) voedselproductie, het ontstaan van monoculturen en de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast heeft Track 1 aandacht voor historische en actuele voorbeelden van een Gezonde Stad, belicht het de medische wortels van de stedenbouw en toont het ruimtelijke experimenten en ontwerpstudies op de schaal van stad, wijk, dorp en landschap zoals deze onder meer binnen de EU vorm krijgen.

2: Ageing in Place definieert de relatie tussen wonen en zorg. Deels is dit ingegeven door sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waarbij een nieuwe generatie ouderen niet langer zit te wachten op een traditionele instelling. Zij stellen het ouder worden het liefst zo lang mogelijk uit en wanneer toch zorg nodig is wensen zij dit anders – zo niet zelf – te realiseren. Daarnaast speelt een veranderende visie op de zorg en zorgverlening. Zorgbehoevenden, jong én oud, die wel of niet in een instelling wonen, dienen een volwaardig onderdeel te zijn van de samenleving. Zorgt de nieuwe verhouding tussen wonen en zorg voor nieuwe woonconcepten: van de kangoeroewoning tot het levensbestendige huis? En hoe gaan we ondertussen om met al dat verouderde zorgvastgoed: de verzorgingstehuizen, de (oude) inrichtingen voor geestelijke gezondheidszorg en de voormalige plekken voor specialistische zorg? Welke rol hebben woningbouwcorporaties en particuliere investeerders?

3: The Architecture of Hospitals presenteert de nieuwste ontwikkelingen binnen verschillende afdelingen in het ziekenhuis (operatiekamer, radiologie), het ontstaan van nieuwe specialistische typologieën en de mogelijkheden die de digitalisering van zorgpaden biedt voor het ontstaan van het netwerkziekenhuis. Daarnaast heeft het aandacht voor thema’s als decentralisatie en flexibiliteit. Hoe zit het met de integratie van het ziekenhuis in het omliggende (stads)landschap? Hoe zien ziekenhuizen eruit die veel meer vanuit patiëntenperspectief opereren en waar preventie een steeds belangrijker rol gaat spelen? En kan het ziekenhuis patiënten door een slimme gebouwinrichting en een andere organisatie van de zorg uitdagen tot gezond gedrag?

4. Healthy Ageing: A Users Guide laat zien dat gezond ouder worden aanzienlijk meer is dan een optelsom van ruimtelijke thematiek. In Track 4 besteden we aandacht aan al die andere essentiële facetten van gezond leven en gezond ouder worden. Dat betekent aandacht voor het bredere perspectief en aangrenzende ontwikkelingen en vakgebieden: van vergrijzing/demografie, sociaal-economische aspecten en de perceptie van gezondheid tot goede voeding. Ook is er aandacht voor technologische ontwikkelingen: van gezondheidsapps tot digitale personal trainers. Verder wordt ingegaan op de ziekten en aandoeningen die ons nu bedreigen. Wie krijgt het? Wat zijn de risico’s? En welke rol speelt de omgeving hierbij? Zo ontstaat een inspirerend en prikkelend beeld van Healthy Ageing en worden bezoekers uitgedaagd om verder te kijken dan de eigen discipline.

Lees voor een compleet overzicht van de opzet en doelstelling van Building the Future of Health de outline.
 

Informatie

Om uw verblijf in Groningen zo aangenaam mogelijk te maken, bieden we hier praktische informatie over route en vervoer. Daarnaast hebben we een aantal restaurant- en hoteltips voor u op een rij gezet.

Lees meer

Blijf op de hoogte

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Building the Future of Health is een initiatief van: