Building the Future of Health

Nieuws

Healthy Life Alliance

De visie en de missie van de Healthy Life Alliance (HLA) zijn gericht op het realiseren van een economisch duurzaam gezondheidszorgsysteem gefocust op Gezond Leven (Healthy Life). Vanuit een holistische benadering staan de volgende domeinen centraal: Health & Healthcare, Health & Food, Health & Healthy Living en Health & Work and Leisure. Met de ondersteunende domeinen: ICT/Technology, Knowledge, Security, Logistics en Mobility. Om recht te doen aan deze visie en om gestalte te geven aan de ambitie om meer impact te realiseren, wordt beoogd het netwerk uit te breiden met partners die binnen de genoemde domeinen actief zijn. Met andere woorden: ‘improving impact by accelerating network growth’. Deze ambitie vergt een multdisciplinaire aanpak.

Het past ook in de visie en missie van het UMCG (‘Bouwen aan de toekomst voor gezondheid’) en die van het Noaber Netwerk dat initiatiefnemer is van de HLA. Bovendien is het een natuurlijke ontwikkeling van de bestaande unieke verbinding tussen Mayo Clinic (VS), UMCG/RuG, VitaValley en het Noaber Netwerk.

Ook interessant

Building the Future of Health is een initiatief van: