Building the Future of Health

2 juni 11:00-12:00

Climate Session: Beat the Heat


Heat and Health in a Moderate European Climate


Blootstelling aan hoge temperaturen leidt tot toename in ziektelast en sterfte, vooral bij ouderen. Deze relatie wordt meestal beoordeeld met buitentemperatuur, hoewel de ouderen het grootste deel van hun tijd binnenshuis. Dus hoe wordt de binnentemperatuur ervaren door ouderen? En in hoeverre wordt de binnentemperatuur bepaald door regionale weersomstandigheden, stedelijke kenmerken, bouwkundige kenmerken van de woning en bewonersgedrag? GGD Groningen heeft met GGD Gelderland-Midden en de Universiteit Utrecht deze relaties in Arnhem en Groningen onderzocht. Voor zover wij weten is dit de eerste studie waarin het relatieve belang van een breed scala van factoren die van invloed kan zijn blootstelling aan hitte en de gevolgen daarvan in een Europees gematigd klimaat onderzocht. Is de preventie van stedelijke hitte-eilanden afdoende? Of zijn bouwtradities of andere factoren relevanter?

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: