Building the Future of Health

2 juni 13:00-15:00

Langer thuis vanwege het verzorgingstehuis


Betekenis en toekomst van verpleeg- en verzorgingstehuizen


De ontwikkeling dat ouderen langer thuis blijven wonen, leidt tot het sluiten van verpleeg- en verzorgingshuizen. Langer thuis wonen en verzorgingshuizen lijken daarmee gescheiden werelden, maar schijn bedriegt. Veldacademie maakte een stedelijke inventarisatie van zorghuisvesting in Rotterdam en Amsterdam en onderzoekt de betekenis van deze huizen voor de buurt en haar bewoners. Met het ontwerpend onderzoek Wonen Zonder Zorg(en) werd aanvullend verkend hoe verzorgingshuizen een tweede leven kunnen krijgen als woongebouw voor ouderen. Voor dit onderzoek werkte de Veldacademie samen met Jefvandenputte architectuur en Boudewien van den Berg. Hoe maak je van een zorggebouw, een woongebouw? Onderzoeksresultaten bieden inzicht in de rol die het verzorgingstehuis kan spelen in het faciliteren van zelfstandig oud worden in de wijk.

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ‘Langer Thuis dankzij het Verzorgingstehuis' met uw naam en organisatie. Aansluitend op de bijeenkomst vindt van 15.50-17.30 uur de bijeenkomst ‘Zelforganisatie in de Zorg’ plaats.

Georganiseerd door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: