Building the Future of Health

2 juni 13:00-15:00

Team Vlaams Bouwmeester: Pilootproject onzichtbare zorg


Innoverende zorgarchitectuur


In 2050 telt Vlaanderen 1,2 miljoen extra inwoners. Er komen 800.000 extra 65-plusser bij en 300.000 extra inwoners ouder dan 85 jaar. In totaal zal 28% van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar, tegenover 18% vandaag. We staan dus voor de opdracht om 300.000 extra woongelegenheden voor ouderen te bouwen. De Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse minister van Welzijn lanceerden binnen deze context een oproep aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Vijf interdisciplinaire ontwerpteams ontwierpen de zorgmodellen van de toekomst. De vijf Pilootprojecten, die vanaf 2014 daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, geven zorg opnieuw een vanzelfsprekende plaats in de stedelijke ruimte. De Pilootprojecten verzetten bakens en halen de zorg uit haar klassieke cocon. Ze onderzoeken hoe we als maatschappij kunnen samenleven in een wijk of een stad met een divers aanbod van woontypologieën. In deze sessie van Atelier Vlaams Bouwmeester een presentatie van de resultaten en een toelichting op de succesvolle pilootproject-aanpak.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: