Building the Future of Health

Harry Abels
IAA Architecten

Recente voorbeelden van Nederlandse zorgarchitectuur Deel 1


Harry Abels is inmiddels 33 jaar actief als architect. Na een tijdje Sociale Georgafie te hebben gestudeerd (propedeuse) in Amsterdam, is hij bouwkunde gaan doen aan de TU Delft. Hij studeerde af in de architectuur met als thema ‘hergebruik van gebouwen’. Daarnaast heeft hij zich in zijn studie toegelegd op restauratie, stedenbouw en volkshuisvesting. Harry heeft meegewerkt als assistent aan een onderzoek naar beschermde stads- en dorpsgezichten aan de Universiteit Leiden. Daarna is hij aan de slag gegaan bij Hans Witt in Amsterdam. In die periode werkte hij als projectarchitect aan woningbouwprojecten, een groot winkelcentrum in Berlijn, hotels en kantoren en een leisurecentrum. Harry is een man van de grotere, complexe opdrachten. Daarin voelt hij zich thuis. Met name de opdrachten in het onderwijs en in de zorg waar het maatschappelijk belang groot is, hebben zijn interesse. Daar waar de oplossing niet eenvoudig te vinden is, voelt Harry zich in zijn element.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: