Building the Future of Health

Wilma Wolf
Hanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum NoorderRuimte

Hanzehogeschool NoorderRuimte symposium: Krimp en welzijn deel 1


Wilma Wolf is senior onderzoeker aan het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Zij doet onderzoek naar de bedrijfsvoering van huisartsen en in het bijzonder het proces dat leidt tot een goede vastgoedkeuze.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: