Building the Future of Health

Ingrid Doorten
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

PBL session: Healthy Urban Living Pt. 2


Ingrid Doorten werkt als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Ze specialiseerde zich in onderwijs- en familiesociologie. Haar proefschrift The division of unpaid work in the household, a stubborn pattern? gaat over de taakverdeling in het huishouden en maakt deel uit van een groot onderzoek naar familiebanden in Nederland. Vanaf 2005 werkte zij voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Haar aandachtsgebieden zijn jeugd en gezin, ouderenzorg, levensloop; de balans tussen formele en informele zorg; nieuwe vormen van solidariteit en thema‚Äôs die raken aan de domeinen wonen en werken.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: