Building the Future of Health

Jannie Vinke
ANA architecten

Workshop: De Grijstinten van Groningen


Jannie Vinke werkt als architect/onderzoeker in verschillende samenwerkingsverbanden aan opgaven met betrekking tot wonen voor ouderen. Ze richt zich op integrale oplossingen waarin ruimtelijke kwaliteit, woonkwaliteit, sociale structuur en uitvoeringsprocessen worden gecombineerd. In Breda doet ze voorstellen voor het ruimtelijk en sociaal organiseren van ontmoeting in bestaande galerijcomplexen waar veel ouderen wonen. Een eigen initiatief is het onderzoek Grijstinten in de Tussenmaat, een samenwerking met Specht architecten (voorheen Bureau Ritsema) en Textoer, naar nieuwe woonvormen voor ouderen. Jannie is architect en mede-oprichter van ANA architecten.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: