Building the Future of Health

Hans Dekker
HD Landschapsarchitectuur

NVTL workshop: Op zoek naar een 'buiten' gewone aanpak


Hans Dekker is opgeleid als landschapsarchitect aan de Landbouwhogeschool, nu WUR, in Wageningen (1986; cum laude). Hans heeft ruime ontwerpervaring op verschillende schaalniveaus, beschikt over methodische kennis van het ontwerpen, kennis van duurzaamheid en natuur/biodiversiteit. Zijn werkervaring heeft hij opgedaan in Nederland en recentelijk in China. Hans heeft veel ervaring met landschappelijke opgaven, zoals water(veiligheid) van rivieren, en inrichtingsvraagstukken in stedelijk gebied. In beide typen vraagstukken moeten uiteenlopende belangen en domeinen gecombineerd worden vorm gegeven. Daarnaast heeft Hans in zijn loopbaan veel ervaring opgedaan met het interactief ontwerpen. In een eerdere loopbaan heeft Hans 10 jaar gewerkt als verpleegkundige. Vandaar uit heeft hij affiniteit ontwikkeld voor de relatie gezondheid en ruimte. Zijn betrokkenheid bij mensen in de ‘leefwereld’ en de afstand die er is tot de overheid en de ‘systeemwereld’ heeft geleid tot een specifieke oriëntatie waarin hij zich toe legt op de rol van moderator van én ontwerper in interactieve planprocessen. Hij neemt daarin de positie in tussen de top down en bottom up aanpak. Voor het eerst op het vlak van de gezondheid en regionaal niveau. Hans is actief lid van de NVTL en verkend daar samen met collega landschapsarchitecten kansen en mogelijkheden om de landschapsarchitectuur in te zetten voor een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving, in het bijzonder in de openbare ruimte.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: