Building the Future of Health

Jelle Bennema
Deltavormgroep

NVTL workshop: Op zoek naar een 'buiten' gewone aanpak


Jelle Bennema studeerde in 1992 af aan de Universiteit van Wageningen in de urbane richting van de studie Landschapsarchitectuur. Na een korte periode bij verschillende andere werkgevers wordt hij in 1996 partner bij bureau Deltavormgroep in Utrecht. Deltavormgroep begeeft zich als ontwerpbureau voor de buitenruimte op het snijvlak van de disciplines landschapsarchitectuur, stedebouw en civiele techniek . Dit vanuit de overtuiging dat veel projecten in het verstedelijkte Nederland vragen om een multidisciplinaire aanpak. Het bureau heeft gewerkt aan projecten van zeer uiteenlopende aard. Hierbij gaat het niet alleen om een verschil in schaalniveau, maar ook in het stadium waarin een project zich bevindt. Naast meer conceptuele studies, zoals het winnende ontwerp van de Eo Weijers prijsvraag uit 2008, betreft het ook vaak projecten die direct gericht zijn op de uitvoering.De projecten van Jelle worden, net zoals die van het bureau, gekenmerkt door een grote diversiteit. In zijn benadering staat deze opgave nooit op zich, maar is er altijd een relatie met een bredere context die de “basis” legt voor het ontwerp. Daarbij luistert hij nauwkeurig naar de wensen van de gebruiker, om deze te vertalen in een heldere maar ook verrassende nieuwe structuur. Zijn werkwijze karakteriseert zich door het feit dat hij bij voorkeur in teamverband werkt, waarbij hij zich graag laat inspireren door de inbreng van andere disciplines. Het planproces is open proces waarbij andere teamleden voortdurend worden uitgenodigd tot ‘een kijkje in de keuken’. Naast zijn werk als landschapsarchitect is Jelle actief als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.


Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: