Building the Future of Health

Han Dijk
Posad spatial strategies

The Healthy City: Research and Design Pt. 1


Han Dijk is oprichtend partner van Posad spatial strategies en docent stedenbouwkundig ontwerp aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Posad helpt overheden, NGO's en bedrijven met het integraal oplossen van complexe en strategisch ruimtelijke vraagstukken. Han heeft als ontwerper binnen verschillende projecten gewerkt die middels ontwerpend onderzoek de toekomst van stad en land verkennen. Hij ontwikkelde voor het Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht de principes voor Gezonde verstedelijking uit.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: