Building the Future of Health

Floris Boogaard
Hanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum NoorderRuimte

Klimaatsessie: Experience Climate Change


Floris Boogaard is sinds april 2013 twee dagen per week werkzaam als lector Ruimtelijke Transformaties bij de Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum NoorderRuimte. Daarnaast werkt hij bij Tauw advies- en ingenieursbureau en is oprichter van het bedrijf INDYMO. Hij studeerde in 1998 af aan de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft op innovatieve regenwatersystemen in een veranderend klimaat. Als senior consultant bij Tauw en onderzoeker aan de TU Delft adviseert Boogaard gemeenten, waterschappen, bedrijven en projectontwikkelaars over duurzame watersystemen en kosteneffectieve aanleg, beheer en monitoring ervan. Zijn specifieke kennis en vaardigheden liggen bij mapping van het stedelijk klimaat (overstromingen en hittestress), op basis van onderzoek dat hij uitvoert met en voor deskundigen van adviesbureaus en universiteiten.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: